Mga dapat gawin para makakuha ng Bisa sa Germany 

(When you want to apply for a visa for the UK have a look in at the following web site!)
(the visa application form is available here for download (PDF File))
The Visa page of the German office of Foreign Affairs (Auswärtiges Amt), in German!
The information about the Philippines, provided by the "Auswärtiges Amt", in German!
Information about visa for Switzerland, from our friends, the Hollingers. 


Ito ang ibat-ibang uri ng bisa: Ang Tourist bisa Ang Fiancee bisa Ang Au Pair bisa Ang Student exchange bisa at marami pang iba:.
 

 

Dalawa lang kasi ang naranasan kung bisa, so hindi ko masasabi ang iba. Pero sana ay makatulong sa inyo ito.

Ang tourist bisa ay puwede lang sa  Schengen States, Ito lang ang mga bansa na puwede mong puntahan: Germany France Italy Spain Portugal Luxembourg Belgium Netherlands
 

 

Ibig sabihin ay mapapasok mo itong mga Bansang ito na walang additional bisa na kailangan.  Unfortunately it is quite difficult to obtain such a visa.  Ito ay hanggang 3-buwan lang rin. Kung ikaw ay mayroon na magandang dahilan a gusto mong eextend ang iyong bisa, ikaw a makikipag ugnayan sa  local Alien Office (Auslaenderamt). Tulad ng isa sa iyong mga kamag-anak rito ay kailangan mong ma attend ng kasal, basta ipakita mo lang ang kanilang papeles sa pag pakasal ikaw ay mabibigyan ng isang linggong bisa uli.

Mga karagdagan katibayan : Dalawang  passport photos The salary confirmation The employers certificate of re-employment
 

 
 
 

Ang Fiancee bisa ay dito lang sa  Germany. Ito ang karagdagan na katibayan na galing sa Pilipinas na requirements na kailangan mo: Ang single certificate mo na authenticated ng census Ang Affidavit ng iyong mga magulang na nagpapatunay na ikaw ay single, at Notaryo Publiko ng attorney. Ang birth certificate na authenticated ng census Ang general medical health certificate
 

 

Ang bisa nito ay tatagal lang ng 3- buwan (tulad rin ng tourist bisa). Pero once na makasal ka na bago matapos ang iyong bisa, ito ay  extended kaagad. Ang  Alien Office na ang mag aayos ng iyong mga papel, ikaw ay bibigyan na ng 3-taon bisa. ( three year residence permit depending on the office). Ikaw ay makakapag travel na kahit pabalik-balik ka ng Pilipinas, at sa lahat ng Schengen states, Kapag  expired na ang 3-taon, at ikaw ay  still married pa rin sa kanya, ang iyong  residence permit ay  extended uli up to 5 years.

Ang  Au Pair bisa ay tatagal lang ng isang taon, hindi mo na ito ma extend uli. Kung gusto mo ay kailangan pa ng ibang mga supporting papers na galing sa iyong employeer. Ito ay panibagong kontrata uli. Sorry hindi ko masyadong alam ang pag proccess nito. Information about Au Pair agents you will find on this web site!

Ang  Student bisa is issued for the time required to finish a corresponding study at some German university. Here some additional supporting papers have to be presented from either the parents/family or some organization. Lots of information can be found in the report written by a Filipino student 1997 available with the above link.

Ang procedure:

Once na inimbita na kayo ng mag susuporta sa inyo dito sa Germany. Siya ay pupunta sa  Alien Office at mag rerequest siya  Invitation form. Pero bago ito aprobahan ng Alien office, kailangan muna niya ipakita ang mga dokumento na nag papatunay na kaya niyang suportahan ang inimbita. Tulad ng ikaw ay may stable job, malaki ang iyong income na kaya mong supurtahan ang kanilang inimbita. Once all the requirments ay okey na, ang  Alien Office ay aaprobahan na. Tapos ang invatation form ay i me mail na sa iyo.

        Once na matanggap ninyo ang invatation form  pumunta kaagad kayo sa  German Embassy in Manila at kumuha ng application form. Pirmahan ng maayos, at mag palista para sa appointment. Bumalik sa tamang araw ng interview.Para siguradong hindi ka na pabalik-balik sa German Embassy siguraduhin ang inyong mga dokumento ay authenticated na ng census. In case na  fiancee bisa medyo may kahirapan, ang iba pang papeles ay ipadadala ng alien office sa German embassy. Ito ay mag tatagal ng 3 o 4 na linggo. Ang alien office na ang makikipag kuntakan sa iyong employer o mapapangasawa  sa Germany. Siguraduhin mo na plano mong pakasal dito bago pa man ma expired ang iyong bisa. Once the OK is back in the Philippines the German embassy in Manila you will be informed that you can pick up your passport with the visa 3 to 4 days later.

Mga kailangan sa  Philippine Emigration Office

Una ay kung ang iyong bisa ay fiancce, kailangan mong umatend ng seminar sa "Commission on Filipinos Overseas"(C.F.O.). Ito ay matatag puan sa Quirino Highways Manila. Dahil kahit ikaw ay may bisa na kung wala ka ng "counselling certificate" ay hindi ka rin palalabasin ng immigration. Ito ay kalahating araw lang, tapos kinabukasan ay iyo ng makukuha ang certificate. Gusto lang  iinform sa inyo ang ibat-ibang kultura ng ating pupuntahang bansa. Ito ay e aaffixed sa inyong passport.

This is a presentation which was done 1995 at part of a seminar at PCI (FRankfurt) by an employee of the German Embassy in Manila. Nearly all of that information is still valid today. This report is in German, when you need the Tagalog translation, please contact me.